Het artistieke tijdschrift als dynamisch netwerk (eind 19de eeuw - heden)

SEL-workshop, Het Rustpunt, 6 februari 2023

Het tijdschrift speelt als ruimte voor debat, talentontwikkeling en gemeenschapsvorming een cruciale rol in artistieke dynamieken. Het is vaak de plek waar nieuwe of afwijkende visies op kunst en maatschappij kristalliseren. Dit hangt nauw samen met relatief goedkope, snelle, onafhankelijke, moderne productieprocessen. Bovendien vormen progressieve periodieken belangrijke knooppunten in én producten van translinguale, transregionale, transnationale, transhistorische en transartistieke netwerken.

In de Nederlandstalige tijdschriftstudie wordt het netwerkmodel enerzijds ingezet als metafoor (o.a. Bots e.a. 2006, Verstraeten 2012, Pas 2014) en anderzijds in functie van sociale netwerkanalyse (o.a. Verbruggen, 2005; 2009). Als conceptueel en methodologisch kader vormt het netwerk een waardevolle aanvulling op traditionele benaderingen (Ahnert e.a. 2020, 8). Het netwerkmodel biedt voldoende flexibiliteit voor zowel contextgericht, inhoudelijk als materieel tijdschriftonderzoek. In het kader van artistieke dynamiek en innovatie is de reticulaire benadering van periodieken bovendien uiterst relevant vanwege de focus op interculturele en internationale uitwisseling, transfers en circulatie (Stead 2020, 41-42).

De workshop bereidt een boekpublicatie voor waarin de reikwijdte van het netwerkmodel ten volle verkend wordt. De workshop focust daarbij op Nederlandstalige, vooruitstrevende artistieke tijdschriften als bemiddelaar in én product van dynamische netwerken (eind 19de eeuw – heden). In de diverse gevalsstudies belichten we de uitwisseling, circulatie, adaptatie en transfers van teksten, ideeën, motieven, discoursen en kunstopvattingen, maar ook van strategieën, metaforen, beelden en vormgeving.

 

Programma

 

9u30 - 12u (met koffiepauze): Marianne van Remoortel (UGent), Michael D. Rosenfeld (VUB), Ruben Vanden Berghe (UGent), Dirk De Geest (KUL) 

12u - 13u Lunch

13u - 15u30 (met koffiepauze): Marjet Brolsma (UvA) & Francis Mus (UGent), Maxime Van Steen (UGent), Roel Griffioen (UGent), Jan Lampaert (UGent) 

 

Organisatie

Jan Lampaert en Maxime Van Steen