Nederlandse literatuurstudie in de steigers 2023

 Library Lab (Magnel), Faculteitsbibliotheek Letteren & Wijsbegeerte, Rozier 44, Gent

 

12u30-13u30    welkom en broodjeslunch

13u30-15u30   sessievoorzitter: Hans Vandevoorde (VUB)

 Koen Rymenants

De lente van de literatuurwetenschap in Vlaanderen

Een verkenning aan de hand van Westerlinck en Elsschot

 

Alexander Van de Sijpe

            Christelijke verwijzingen in Nederlandse romans: een postseculiere en narratologische verkenning

            Respondent: Maxime Van Steen (UGent)

Kate Dejonckheere

            Nederlandstalige microverhalen. Het nietigste van Marie Kessels als casus van genre-experiment

            Respondent: Anthony Manu (VUB)

PAUZE

 

16u00-17u00    sessievoorzitter: Lars Bernaerts (UGent)

Margo De Strycker

            De rol van gender in de retoriek van de onsympathieke ik-verteller van Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld (2020)

            Respondent: Ruben Vanden Berghe (UGent)

Bram Verbraeken

            Het gebruik van kaarten in Nederlandstalig proza na 1945

            Respondent: Florian Deroo (VUB)