SEL/OLITH-workshop i.s.m. RITS

Het lab van de sixties: experimentele auteurs en hun literaire positionering

Brussel, 26 oktober 2012

Locatie: AULA 2 / Dansaertstraat 70 / 1000 Brussel

Praktische organisatie: Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck

Aanmelden voor de workshop bij Johanna De Coux: Johanna.De.Coux@vub.ac.be

Thema

In de jaren zestig gebruiken schrijvers van experimentele literatuur in Nederland en Vlaanderen uiteenlopende strategieën om zich te positioneren in het literaire veld. Politieke stellingnamen, groepsvorming rond een tijdschrift, taboedoorbreking, verzet tegen de oudere generatie, pleidooien voor een autonome literatuur – er zijn vele manieren waarop een schrijver zich in de jaren zestig als vernieuwend kan profileren. Tijdens de workshop worden dergelijke positioneringsmechanismen onder de loep genomen aan de hand van de retoriek en de expliciete uitspraken van auteurs, zowel in hun literatuur als daarbuiten.

Programma

10:15      Lars Bernaerts en Bart Vervaeck: Inleiding: experimenten in het lab van de sixties

10:30      Dirk De Geest: Literaire positionering

11:00      Elke Depreter: De postexperimentele poëzie van Marcel van Maele

11:30      Discussie

12:00      Lunchpauze

13:30      Hans Demeyer: ‘De vrouw achter de eigenschappen.’ Over Lidy van Marissing en gender

14:00      Liesbeth Plateau: De gestencilde revolutie

14:30      Sven Vitse: De utopische methode. J.F. Vogelaar als geëngageerd schrijver

15:00      Marc van Zoggel: ‘Arme pen, zonder geweer; arm geweer, zonder pen.’ Mulisch’ positionering via de politiek

15:30      Koffiepauze

16:00      Hans Vandevoorde interviewt K. Schippers