Het lab van de sixties. Positionering en literair experiment in de jaren zestig

Onder redactie van Lars Bernaerts, Dirk De Geest, Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck

SEL-reeks nr. 8

In de jaren zestig gebruiken schrijvers van experimentele literatuur in Nederland en Vlaanderen uiteenlopende strategieën om zich te positioneren in het literaire veld. Politieke stellingnamen, groepsvorming rond een tijdschrift, taboedoorbreking, verzet tegen de oudere generatie, pleidooien voor een autonome literatuur – er zijn vele manieren waarop een schrijver zich als vernieuwend kan profileren. In dit boek worden dergelijke mechanismen onder de loep genomen aan de hand van auteursuitspraken in de literatuur en daarbuiten. De gevalstudies behandelen zowel gecanoniseerde auteurs (Claus, Mulisch, Nooteboom) als vergeten schrijvers (Auwera, Dellart) en auteurs die met de marge geassocieerd worden (Kazan, Van Maele, Van Marissing). Door die brede blik en door indringende analyses verkent Het lab van de sixties de vernieuwende literatuur op verrassende wijze.

Inhoud
Experiment en positionering in het lab van de sixties
Lars Bernaerts, Dirk De Geest, Hans Vandevoorde & Bart Vervaeck

Heel andere tijden. Canoniseringsachterstand door ongelukkige profilering?
Geert Buelens

‘Tegen de aard van mijn talent in’. Over Mulisch’ positionering via de politiek
Marc van Zoggel

‘Het fabeldier der Vlamingen’. De positionering van Hugo Claus in interviews uit de jaren zestig
Tom Sintobin

De utopische methode. De poëticale positionering van J.F. Vogelaar in de jaren zestig en zeventig
Sven Vitse

Literatuur als leermiddel, de auteur als (feministische) didacticus? Lidy van Marissing, positionering en gender
Hans Demeyer

PORTFOLIO: Freddy De Vree: Le sang de nos pères
Ingeleid door Elke Depreter

De dichter als rebel? De zelfpositionering van Marcel Van Maele
Elke Depreter

‘Notisies over undergroundpowezie’. Over de jazzpoëtica van Jef Bierkens/Max Kazan in Labris
Kristof Van Gansen

Noch journalist noch literator. De positionering van documentaire-auteurs Cees Nooteboom en Julien Weverbergh via de pers
Lieselot De Taeye

‘Ik ben een ander, maar het is altijd dezelfde die zich afvraagt wie het is’. Het postuur van Simon Vinkenoog tijdens de jaren zestig
Arnout De Cleene