Het binnenste buiten. Werk en leven van Willem Brakman

Onder redactie van Lars Bernaerts en Bart Vervaeck

Op 8 mei 2008 stierf Willem Brakman, 86 jaar oud en auteur van een indrukwekkend oeuvre. Hij schreef meer dan veertig romans, zes verhalenbundels en drie verzamelingen essays. Hij werd bekroond met de P.C. Hooftprijs 1981 en gold als een van de meest vernieuwende en virtuoze auteurs van zijn generatie. Veel over zijn werk moet nog gezegd worden.

Het binnenste buiten werpt een nieuw licht op het werk en het leven van Willem Brakman. Een tiental specialisten buigt zich over het begin van Brakmans literaire carrière, zijn autobiografische blik, zijn spel met de romanruimte, zijn humor en parodieën. Naast Brakmans Den Haag verkent de lezer hier zijn ideologiekritiek en zijn verbeeldige taalhandelingen. Zelfs over de paus en porno biedt Het binnenste buiten nieuwe inzichten. Bovendien is er een interview met de auteur en wordt voor het eerst een deel van zijn onvoltooide laatste roman gepubliceerd. Ook de talrijke illustraties en fragmenten van manuscripten zorgen er ten slotte voor dat de binnenwereld van Brakman in al zijn facetten naar buiten gebracht wordt.

---

Inhoud

Schaden doet het allicht ergens. Willem Brakman voor beginners
Lars Bernaerts & Bart Vervaeck

 

GEDAANTES VAN BRAKMAN

De leerling gist. Willem Brakmans eerste schrijversjaren
Gerrit Jan Kleinrensink

Haagse jongens. Over Brakman en Den Haag
Marcel Verreck

‘Ik laat nog één keer zien hoe mooi literatuur kan zijn’. Een interview met Willem Brakman
Marcel Verreck

Horen, zien en schrijven in Brakmans Pop op de bank
Johanna de Coux


BRAKMAN OP PAPIER

De vroege Brakman: Water als water (1965)

Het keerpunt: Het zwart uit de mond van Madame Bovary (1974)

De late Brakman: Staren in het duister


DE WERELD VAN BRAKMAN

Brakman tussen huis en labyrint. Een symbolische lezing van De gifmenger
Meriel Benjamins

Van paus tot porno. De ‘handelingen’ van Moenen in Moenens luchtige sprongen
Dirk Coigneau

Ondermijnende reverences. Parodistische strategieën in het werk van Willem Brakman
Jaap Goedegebuure

Groen lachen: de giftige humor van Brakman 
Bart Vervaeck

Literatuur als negatieve taaldaad. Brakmans verbeeldige taalhandelingen
Lars Bernaerts

Brakman gaat naar school. Over literatuur en cultuurkritiek in Het groen van Delvaux
Sven Vitse


FINALE

Ten geleide
Jan Kuijper

Staren in het duister
Willem Brakman