Literatuur van zijn en schijn

Nieuwe perspectieven op het werk van Walter van den Broeck

 

Onder redactie van

Lars Bernaerts & Ellen Beyaert

 

BESTEL DIT BOEK bij Academia Press

 

INHOUD

Inleiding
Van volks tot eigenzinnig: over het werk van Walter van den Broeck
Lars Bernaerts & Ellen Beyaert

Weghollend ‘van al wat zich settle’t’
De jonge Van den Broeck als Heibelse outsider (1965-1966)
Maxime Van Steen

Wie is er bang voor het virus?
De verbeelding van ziekte in het toneelwerk van Walter van den Broeck
Lars Bernaerts & Ellen Beyaert

Mythologisering in De troonopvolger
Bricolage
en psychoanalyse in Walter van den Broecks debuut
Daan Verschueren

Clash of convergentie?
‘Hoge’ en ‘lage’ cultuur in Lang weekend en De vreemdelinge
Bram Lambrecht

De sixties in Balen
Over 362.880 x Jef Geys
Lieselot De Taeye

De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman als authenticiteitsfictie
Lut Missinne

De brief-aan-de-koningskwestie
Brief aan Boudewijn als schakel binnen de sociaal-kritische romantraditie
Ellen Beyaert

Let op de katten en de hond!
Narcisme en dieren in Het beleg van Laken
Barbara Fraipont

‘Is dat geen groteske contradictie, een chaos met een systeem?’
Het beleg van Laken en de traditie van de romancyclus
Lars Bernaerts

Een lichtgevoelige jongen: een brutale coming of age
Bernard Verstraete

‘Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot Ground Zero zult wederkeren’
Terug naar Walden en de lokroep van de heimat
Marc van Zoggel