Woekering en weigering. Metamorfosen en identiteit in het werk van Jacq Vogelaar

Onder redactie van Hans Demeyer & Sven Vitse

 

Jacq Vogelaar. Schrijven als taalarbeid?

         Hans Demeyer & Sven Vitse

 

Deel 1 Metamorfosen

 

Het monster van de werkelijkheid. Het vroege proza van Jacq Firmin Vogelaar

            Bart Vervaeck

Waarom men niet naar het leven kan schrijven. Documentaire sporen in ‘Ik in kapitaal’

            Lieselot De Taeye

Een machinekomedie en een tekstuele filmprojector. Een analyse van Vogelaars Raadsels van het rund (1978) en Raaijmakers’ De methode (1985)

            Camille Bourgeus

Een echoput vol waarheden. Het schrijverschap van Jacq Vogelaar in de jaren tachtig en negentig

            Sander Bax

 

Deel 2 Lezen om te schrijven

 

Een gapend gat onder de woorden. Jacq Vogelaar in De Groene Amsterdammer in de jaren tachtig en negentig

            Sven Vitse

Paarvormig onverenigbaar. J.F Vogelaar en de Brut-traditie

            Arnout De Cleene

Door woorden kijken. Jacq Vogelaar en de beeldende kunst

            Maria van Leeuwen & Sven Vitse

 

Deel 3 Dislocaties

 

Vogelaar vertaler

            Ton Naaijkens

Verspreide gedichten. De poëzie van Jacq (Firmin) Vogelaar

            Johan Sonnenschein