Vijftig na zestig Vijftig na Zestig

Dossier van literair tijdschrift Parmentier, 2012, jg. 21, nr. 3
Samenstelling: Arnoud van Adrichem, Lars Bernaerts en Bart Vervaeck

Sinds enige tijd staat het Vlaamse, literaire experiment weer volop in de belangstelling. De schijnwerpers staan vooral gericht op het experiment van de jaren zestig en zeventig (o.a. Gils, Michiels, Roggeman). Daardoor is het net alsof er vandaag, vijftig jaar later, geen experimenteel proza meer wordt geschreven. In dit Parmentier-dossier vragen we ons af of deze indruk klopt. Die vraag werpt meteen een andere op: als er vandaag Vlaams experimenteel proza geschreven wordt, is dat dan beïnvloed door de traditie van de jaren zestig en zeventig, of gaat het veeleer om een nieuw fenomeen? Wordt het nieuwe ontwikkeld in wisselwerking met nieuwe media, andere kunstvormen en buitenlandse tradities, of blijft de eigen literaire geschiedenis richtinggevend?

De volledige inleiding kan u hier lezen.

Inhoud

Vijftig na zestig. Over hedendaags, experimenteel proza uit Vlaanderen – Arnoud van Adrichem, Lars Bernaerts, Bart Vervaeck

Profiel van een piraat. Over het proza van Peter Holvoet-Hanssen – Bart Vervaeck

Bevrijdende verwarring. Over het werk van David Nolens - Koen Van Baelen

De uitvinding van het IQ en andere problemen van Pol Hoste – Bart Vervaeck

‘Nu heb ik honger’ Het experiment van J.M.H. Berckmans  – Hans Demeyer

Press enter abandon hope. Het experiment Kaufhaus Inferno – Tom Sintobin

Ter dood. Het einde van het experiment – Jeroen Overstijns

Het gevecht van Saskia de Coster – Lucas Hüsgen

Echo van een monologisch kunstding. Over de invloed van Willy Roggeman op Stefan Hertmans’debuut – Sven Vitse

Voor het vel van de medemens. Over recent proza van Pjeroo Roobjee – Bert Van Raemdonck

DIT. BOEK. WIL. IK. ALTIJD. BIJ. ME. HEBBEN Peter Verhelst en het Vlaamse experimentele proza – Kim Gorus

Teletechnealfabrut. Ivo Michiels op alle golflengtes – Lars Bernaerts