Beelden lezen. Scheppende kunstkritiek in België (1945-1985) 

Lire les images. Critique d’art créative en Belgique (1945-1985)

Bozar/Brussel

In de periode tussen 1945 en 1985 deden tal van belangrijke Belgische schrijvers aan ‘creatieve kunstkritiek’, een variant van de literair-journalistieke kunstkritiek. Zij plaatsten zich daarbij in een traditie die ging van Charles Baudelaire, over Oscar Wilde en Rainer Maria Rilke tot Yves Bonnefoy. De Belgische schrijvers – Hugo Claus, Christian Dotremont en vele anderen – namen moedwillig afstand van een zakelijke beschrijving en maakten lyrische en verhalende teksten die in sommige gevallen even scheppend waren als de besproken kunst. Doordat ze een nauw contact onderhielden met beeldende kunstenaars of zelf beeldend actief waren, verscheen hun kunstkritiek niet alleen in kranten en tijdschriften maar ook in monografieën, catalogi en tentoonstellingsbrochures, dragers die de auteurs niet langer bonden aan de vereisten van de journalistiek.

Uitgaand van enkele belangwekkende schrijvers-critici, zowel Nederlandstalige als Franstalige, wil dit symposium een globaal beeld geven van het Belgische kunstleven na ’45, waar de neo-avant-garde in de kunst het genre van de kunstkritiek aan een literair experiment onderwierp. Schrijvers-critici die aan bod komen zijn, onder meer Louis Paul Boon, Marcel Broodthaers, Hugo Claus, Christian Dotremont, Jean Dypréau.

Het symposium wordt besloten met een hommage aan de dichtende kunstcriticus Roland Jooris, naar aanleiding van zijn 85ste verjaardag.

 Organisatie SEL/Bozar met de steun van de onderzoeksgroep Centre for Literary and Intermedial Crossings (CLIC/VUB).

 

Programma

7 mei 2021
BOZAR, Brussel

 

9u15 – 9u30

Verwelkoming door de organisatoren

9u30 – 10u00

Inleiding (20min + 10min vragen)Hans Vandevoorde & Stefan Clappaert (VUB/SEL):  Beelden lezen (met als casus Hugo Claus). Wat is scheppende kunstkritiek?

10u00 – 11u00    

Lezingen (20min + 10min vragen)

Denis Laoureux (ULB, CreA-Patrimoine): Broodthaers critique d’art

Lars Bernaerts (Universiteit Gent/SEL): ‘Une moule égale un moule.’ De letterkundige kunstcriticus Freddy de Vree in de ban van Broodthaers

 

11u00 – 11u30

 

Pauze

 

11u30 – 12u30

Lezingen (20min + 10min vragen)

Stéphane Massonet (ULB): Christian Dotremont – Préfacer le Noir (Zwart)

Tom van Imschoot (LUCA): De meest opbouwende-Afbrekersvraag van de wereld. Louis Paul Boon als scheppend criticus

 

12u30 – 13u30

 

Lunchpauze

 

13u30 – 14u30

Lezingen (20min + 10min vragen)

Eric Clémens: Tracements de la création. Max Loreau n’est pas un critique d’art

Simon Delobel (KASK): La critique prosélyte, amoureuse et engagée de l’avocat-poète-collectionneur Jean Dypréau

 

14u30 – 15u00

 

Pauze

 

15u – 16u00

Keynote: (40min+20min vragen)

Steven Jacobs (UGent/Universiteit Antwerpen): Gepakte verdachten: Roland Jooris en Raoul De Keyser
 

16u00 – 17u00

Hommage Roland Jooris met interview door Tom Van de Voorde (Bozar)

 

Organisatoren: Stefan Clappaert & Hans Vandevoorde (Vrije Universiteit Brussel/SEL-CLIC) ism Bozar

Contact: stefan.clappaert@vub.be

 

Symposium du 7 mai 2021

 

Beelden lezen. Scheppende kunstkritiek in België (1945-1985) / Lire les images

Critique d’art créative en Belgique (1945-1985)

Bozar/Bruxelles

 

Nombreux sont les écrivains belges majeurs à s’être dévoués, entre 1945 et 1985, à la « critique d'art créative », une variante de la critique d'art littéraire journalistique. Ils s’inscrivaient dans une tradition allant de Charles Baudelaire à Yves Bonnefoy en passant par Oscar Wilde et Rainer Maria Rilke. Les écrivains belges – Hugo Claus, Christian Dotremont et bien d'autres – se sont délibérément éloignés de la critique « objective ». Ils ont produit des textes lyriques et narratifs qui, dans certains cas, rejoignaient en créativité l’art qui faisait l’objet de leurs propos. Comme ils étaient étroitement liés aux artistes visuels ou eux-mêmes actifs dans les arts visuels, leur critique d'art paraissait non seulement dans des journaux et des magazines mais aussi dans des monographies, des catalogues et des brochures d'exposition. Ces supports de publication leur permettaient de se défaire des exigences du journalisme.

En examinant le cas de plusieurs écrivains-critiques d'art belges, autant du côté francophone que néerlandophone, ce symposium entend livrer une image globale de la vie artistique après 1945, lorsque l’art néo-avant-gardiste a poussé les écrivains-critiques d'art à l’expérimentation littéraire. Parmi les écrivains et les critiques mis à l’étude, figurent Louis Paul Boon, Marcel Broodthaers, Hugo Claus, Christian Dotremont et Jean Dypréau.

Le symposium s’achèvera sur un hommage au poète-critique Roland Jooris, à l'occasion de son 85e anniversaire.

Organisé par SEL/Bozar avec le soutien du groupe de recherche Centre for Literary and Intermedial Crossings (CLIC/VUB).

 

Programme (sous réserve de modifications)

Le 7 mai 2021

Au BOZAR, à Bruxelles

 

9h15 – 9h30 Accueil par les organisateurs
9h30 – 10h00 Introduction (20min + 10min de questions)

Hans Vandevoorde & Stefan Clappaert (VUB/SEL):  Beelden lezen (met als casus Hugo Claus). Wat is scheppende kunstkritiek?
10h00 – 11h00     Conférences (20min + 10min de questions)

 Denis Laoureux
(ULB, CreA-Patrimoine): Broodthaers critique d’art

 Lars Bernaerts
(Universiteit Gent/SEL): ‘Une moule égale un moule.’ De letterkundige kunstcriticus Freddy de Vree in de ban van Broodthaers

 
11h00 – 11h30
 

 
Pause
11h30 – 12h30 Conférences (20min + 10min de questions)

 Stéphane Massonet
(ULB): Christian Dotremont – Préfacer le Noir (Zwart)

 Tom van Imschoot
(LUCA): De meest opbouwende-Afbrekersvraag van de wereld. Louis Paul Boon als scheppend criticus
 
12h30 – 13h30
 
Pause déjeuner
 
13h30 – 14h30

 Conférences (20min + 10min de questions)

 Eric Clémens: Tracements de la création. Max Loreau n’est pas un critique d’art


 Simon Delobel
(KASK): La critique prosélyte, amoureuse et engagée de l’avocat-poète-collectionneur Jean Dypréau
 
14h30 – 15h00

 Pause

15h – 16h00

 Keynote: (40min + 10min de questions)

 Steven Jacobs
(UGent/Universiteit Antwerpen): Gepakte verdachten: Roland Jooris en Raoul De Keyser
 
16h00 – 17h00

 Hommage à Roland Jooris, suivi d’une interview par Tom Van de Voorde (Bozar)

Les organisateurs : Stefan Clappaert & Hans Vandevoorde (Vrije Universiteit Brussel/SEL-CLIC) en association avec Bozar

Contact: stefan.clappaert@vub.be


 

Abstracts

Lars Bernaerts (UGent): ‘Une moule égale un moule.’ De letterkundige kunstcriticus Freddy de Vree in de ban van Broodthaers

De Vlaamse criticus, radiomaker en dichter Freddy de Vree (1935-2004) was in de jaren zeventig, tachtig en negentig een zeer actief bemiddelaar van de eigentijdse beeldende kunst. Over die kunst schreef hij veelvuldig, in een coherent kunstkritisch oeuvre. Het bestaat uit catalogusteksten, essays en kunstenaarsmonografieën over hedendaagse kunstenaars uit de avant-garde, zoals Pierre Alechinsky, Hugo Claus, Constant, Jan Cremer, Etienne Desmet, Jan Vanriet en Maurice Wyckaert. In zijn monografieën (1976-1986) voor de reeks kunstpockets van Kunstforum (Schelderode) ontwikkelt De Vree een distinctieve stijl als criticus, waarin de literatuur nooit ver weg is. Mijn lezing zal de creatieve vorm van de kunstkritieken karakteriseren als een soepele, gebalanceerde, soms frivole mix van biografie, karakterschets, kunstgeschiedenis, ekphrasis en lyriek. De literaire dimensie is opvallend: De Vree trekt kunstenaars als het ware de literatuur binnen, leest hun werken met literaire referentiekaders, doet aan literaire interpretatie en benadrukt hun literaire activiteiten. Bovendien gebruikt hij zelf literaire middelen om de inhoud en werking van abstracte doeken te vatten, bv. door de personificatie van kleuren of een doorgedreven inleving in het perspectief van de kunstenaar. De lezing maakt een en ander concreet in de lectuur van Marcel Broodthaers, Marcel Broodthaers (1979) en Marcel Broodthaers. Oeuvres 1963-1975 (1990), de meest doorgecomponeerde kunstkritische teksten. Daarin wordt De Vrees scheppende kritiek, die hij verrijkt met persoonlijke anekdotiek via ingelaste feuilletonfragmenten, op een interessante manier vergelijkbaar met die van zijn kompanen Hugo Claus (Karel Appel: schilder, 1964) en Ivo Michiels (Luister hoe dit beeld hoe die lijn hoe die kleur hoe dit vlak luister, 1979).

 

Simon Delobel (KASK): La critique prosélyte, amoureuse et engagée de l’avocat-poète-collectionneur Jean Dypréau

J'envisage d'évoquer les conditions de la rédaction des textes critiques de Jean Dypréau en m'attardant sur son activité littéraire de jeunesse, sur son hypermobilité sur la scène artistique européenne grâce au développement de la locomotion automobile et sur son rapport intime avec les artistes et leurs oeuvres par le biais de la collection. Au travers de divers exemples seront également mis en valeur le goût de Dypréau pour la naïvité et son intérêt pour ce qu'il nommera la surfiguration.

 

Tom van Imschoot (LUCA): De meest opbouwende-Afbrekersvraag van de wereld. Louis Paul Boon als scheppend criticus

Wie het literatuur- en kunstkritische werk van Louis Paul Boon leest, heeft de indruk terecht te komen in een open laboratorium. Boon schrijft zijn kritieken niet alleen duidelijk als maker, vanuit de belangstelling van een vakgenoot. Hij spreekt zijn lezer ook als een medemaker aan, al vanaf de eerste bijdrage (‘Het boek dat gij te schrijven hebt’, De roode vaan, 8 oktober 1945). Bovendien wordt de grens met zijn eigen maken steeds vager. Het ene vloeit in het andere over. De vraag is dan ook waarop zijn creatiegerichte kritiek juist mikte. ‘Ook de afbreker bouwt op’, luidt in volle wederopbouw de provocatieve titel van een columnreeks in Parool (1946-1947). Puin ruimen was nodig, maar wat werd daardoor opgebouwd? En hoe kunnen we het verband met Boons ‘constructief met de grond gelijkmaken’ in de boeken over de Kapellekensbaan begrijpen? In mijn bijdrage grijp ik de creatie van Boons eenmanstijdschrift Reservaat (1954-1957) aan om de vormende impact van zijn kunst- en literatuurkritisch werk op zijn scheppend proza na te gaan, niet in tekstgenetisch opzicht maar vanuit het spel met de lezer. Ik onderzoek hoe zijn kritische reflectie gepaard ging met de creatie van een ‘impliciete lezer’: een fictieve dialoog die de reële lezer in eenzelfde kritische houding als de auteur manoeuvreert, ‘met zichzelf als maatstaf’ maar ‘meestal met [zich]zelf niet accoord’ (Boon, 10 oktober 1951).

 

Steven Jacobs (UGent): Gepakte verdachten: Roland Jooris en Raoul De Keyser

De namen van dichter Roland Jooris en schilder Raoul De Keyser zijn nauw met elkaar verbonden. Jooris schreef niet alleen diverse kunstkritische teksten over de kunstenaar, de werken en het universum van De Keyser duiken ook geregeld op in gedichten van Jooris. Bovendien werkten de beide kunstenaars ook meermaals samen zoals in de met behulp van zeefdrukken vormgegeven bundel Een verpakte gedachte (1967) en de map en het boekje More Is Less (1972). Naast het exploreren van de belangrijkste thema’s in de samenwerking tussen dichter en schilder, gaat deze lezing ook in op de structurele en formele verwantschappen tussen de poëzie van Jooris en de schilderkunst van De Keyser.

 

Denis Laoureux (ULB, CreA-Patrimoine): Broodthaers critique d’art

À la fin des années 1950, Marcel Broodthaers n’a pas encore cherché à se positionner comme artiste. Il travaille notamment comme journaliste pour divers périodiques. Parmi ceux-ci, on peut citer la revue Les Beaux-Arts qui est la tribune du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Broodthaers y publie six articles intitulés Un poète en voyage à Londres. Notre communication se propose de lire cette série de textes publiés entre 1958 et 1963. En deux temps. D’une part, on verra que ces six lettres de Londres associent la critique journalistique à l’exercice d’un regard poétique. Elles permettent en cela de mettre en évidence la part créative en jeu dans le processus rédactionnel de Broodthaers. D’autre part, on verra que ces articles sont tournés vers l’observation du monde de l’art contemporain. Ils constituent en cela des sources éclairant les circonstances dans lesquelles Broodthaers envisage la reconfiguration de ses activités dans le champ de la création plastique au début des années 1960.

 

Stéphane Massonet (ULB): Christian Dotremont – Préfacer le Noir (Zwart)

Christian Dotremont a écrit près de 130 textes sur la peinture et des peintres. Très tôt, il développe à partir des principes de l’esthétique baudelairienne une approche poétique de la critique d’art. Le modèle artistique par excellence sera celui de la collaboration entre le peintre et le poète qu’il découvre chez Picasso et Éluard. Ce modèle établit un rapport privilégié entre peinture et poésie qui l’amène à concevoir l’approche expérimentale des peintures-mots avec Jorn, Atlan et Alechinsky. Ces échanges amènent Dotremont à intensifier son rapport et son travail avec les peintres et justifie une critique d’art qui articule des thèmes de sa poétique, comme l’école buissonnière, la forêt, l’écriture gauche du cancre, etc… Notre présentation montre comment ceux-ci opèrent à travers les écrits de Dotremont sur l’art et la peinture, tout en nous focalisant sur les textes qu’il consacre à Pierre Alechinsky (publié en 2007 sous le titre L’Arbre et l’Arme). On suivra les étapes de sa lecture de la peinture d’Alechinsky pour aboutir à ce dernier projet Cobra : « Encre à deux pinceaux / Zwart ». Ce travail à deux montre les peintures d’Appel et Alechinsky, accompagné par des poèmes de Hugo Claus et une préface de Dotremont qui met en avant l’approche expérimentale d’un travail en commun. Nous verrons comment le rapport de la critique d’art se lie à la pratique de la peinture et du logogramme, comment l’écriture des textes sur les amis peintres préparait Christian Dotremont a travailler avec eux, et comment son travail se distingue de celui des autres peintres Cobra. 

 

Richard Miller: Max Loreau ou le parti pris du mimétisme

Dans les Entretiens avec Eddy Devolder, le philosophe, poète, écrivain d’art, Max Loreau évoque les travaux d’analyse picturale qu’il a consacrés aux œuvres de Dubuffet, Jorn, Corneille, Dotremont, Alechinsky, Vinche… L’objectif et la méthode s’y confondent : « pénétrer et percer à travers eux ce qu’est le secret du travail du peintre ». Parti à la recherche de l’essentiel chez un peintre, il lui fallait adopter, écrit-il, « un parti pris de mimétisme » afin de laisser surgir ce qui a dû traverser les yeux du peintre quand il faisait lui-même ces gestes. Lire Max Loreau, c’est reprendre la peinture – et l’écriture, dans le cas par exemple de Dotremont – depuis le commencement, afin de « dérouler aussi fidèlement que possible le mouvement intégral du travail ». Créateur lui-même, Max Loreau n’a cessé de rechercher ce qui précède les choses et les apparences données ; autrement dit, le geste créatif lui-même.

 

Bio-bibliografische gegevens / Notices bio-bibliographiques

Lars Bernaerts doceert moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek en publicaties gaan over narratologie, experimentele literatuur, de hedendaagse roman en het literaire hoorspel. Recent verschenen Luisterrijk der letteren. Hoorspel en literatuur in Nederland en Vlaanderen (2019, red. L. Bernaerts & S. Bluijs) en Confrontational Readings. Literary Neo-Avant-Gardes in Dutch and German (2020, red. I. Arteel, L. Bernaerts & O. Couder). In 2021 verschijnt Audionarratology: Lessons from Radio Drama (red. L. Bernaerts & J. Mildorf).

Eric Clémens poursuit une double activité, de fiction et de philosophie, marquée par la passion du langage. Il a participé à l'aventure, d'écriture et de performance orale, courue pendant plus de vingt ans par la revue TXT. Une anthologie de ses textes poétiques et critiques parus dans cette revue, composée par Dominique Costermans et Christian Prigent, a été publiée sous le titre TeXTes (éd. du C.E.P., 2020). Il a donné et donne des cours et des ateliers de philosophie comme de littérature dans diverses universités et institutions de Belgique, de France et du Québec. Auteur de nombreux textes de poésie et de philosophie, il a publié en dernier Pour un pacte démocratique (Presses universitaires de Louvain, 2018) et Le Fictionnel et le Fictif. Essai sur le réel et les mondes (éd. du C.E.P., 2020). De Max Loreau, il a édité et présenté le chef-d’oeuvre posthume, Genèses, avec Francine Loreau, et une anthologie de textes, intitulée De la création.

Formé à l'Ecole du Louvre à Paris, Simon Delobel a rejoint la Belgique en 2007 et concentré depuis son activité scientifique, critique et curatoriale sur l'art moderne et contemporain. Ses fonctions de commissaire d'exposition et de directeur de la Verbeke Foundation de 2009 à 2012 et du Centre d'Art Hugo Voeten de 2014 à 2019 l'ont amené à s'intéresser aux domaines du collage, du bio art ou de l'art bulgare. Soucieux de présenter les travaux d'artistes de sa génération, il a également animé la galerie trampoline à Anvers de 2014 à 2020, organisant quelques 50 expositions individuelles d'artistes vivants belges et internationaux. Il est depuis octobre 2021 directeur du centre d'art contemporain KIOSK à l'académie royale des Beaux-Arts de Gand. 

Tom Van Imschoot (1978) doceert literatuur, scheppend-kritisch schrijven en essayistiek aan LUCA School of Arts, in Gent (Beeldende Kunsten) en in Brussel (Audiovisuele Kunsten). Hij promoveerde op een proefschrift over lezen als verbeelding van de literaire schrijfervaring (Iser, Blanchot) aan de hand van L.P. Boon (FWO, UGent, 2006). Zijn onderzoek betreft vooral de wisselwerking tussen artistieke creatie en verbale reflectie, zowel in verbeeldingsgprocessen als in de kritische respons erop (zie o.a. Woorden worden werken, 2017). De kunstenaarstekst, het kritische essay en ervaringsfenomenen zoals fascinatie, illusie, intuïtie en vanzelfsprekenheid, op de grens van het visuele en het verbale, het verbeelde en het lichamelijke, dragen daarbij zijn interesse weg. Hij was daarnaast stichtend redacteur van het kunst- en cultuurkritische tijdschrift rekto:verso, publiceert en participeert geregeld in artistieke en kritische projecten (recent o.a. het creatief-kritische Passage Journal) en is actief betrokken bij kunstorganisaties als CAMPO, Kunsthal Gent en Smoke & Dust (019).

Steven Jacobs is kunsthistoricus en publiceert uitvoerig over beeldende kunst en film. Hij doceert aan Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen.

Denis Laoureux est docteur en histoire de l’art de l’Université libre de Bruxelles où il enseigne, depuis 2005, les matières relatives à l’art moderne et contemporain. Ses travaux sont consacrés au patrimoine artistique belge des XIXe et XXe siècles. Il a d’abord orienté ses recherches sur les relations entre l’art et l’écriture. Il s’intéresse actuellement aux protocoles de médiation de la production artistique ainsi qu’à la situation des artistes femmes. On lui doit la publication et la direction d’une quinzaine d’ouvrages sur ces matières.

Stéphane Massonet est Docteur en Philosophie de l’Université Libre de Bruxelles. Il s’intéresse à l’imaginaire, à la poétique, la théorie de l’avant-garde et les rapports entre écriture et arts visuels. Il a publié chez Didier Devillez « Dada Terminus » et un roman inachevé de Christian Dotremont (Le papier à cigarettes de la nécessité, 2007). Il a également édité les écrits de Roger Caillois sur l’art (Gallimard, 2008) et ses écrits sur la poésie sous le titre Aveu du Nocturne (Fata Morgana, 2018). Il a dirigé le numéro de la revue Europe sur Christian Dotremont et publié le livre « Dotremont et le cinéma » (Nouvelles Éditions Place, 2021). Il a également publié avec Francine Loreau et Richard Miller les poèmes de Max Loreau sous le titre « Ode à la pluie des fous » (Éditions du CEP, 2021). Il a obtenu en 2021 le Prix Jacqueline Nonkels de la Fondation Roi Baudouin pour la publication des écrits de Christian Dotremont sur l’art et la littérature.