Olith/SEL-conference // KVAB Contactforum

 Confrontations.  Experimental Dutch and German Literature of the Long Sixties

 Brussels, 8-9 September 2015

The conference Confrontations explores the manifold relationships between neo-avant-garde literature in Dutch and in German, adjacent literatures with a distinct identity when it comes to the rise of the neo-avant-garde. Experimental authors from these countries explored similar stylistic, narrative, and intermedial techniques (e.g., montage in fiction, visual procedures in poetry, jazz-like improvisation in poetry and prose) and faced similar ideological challenges (e.g., the attraction of radical leftist thought) and institutional struggles (e.g., with regard to publication strategies). The papers presented at the conference offer a representative view of the Dutch and German literary neo-avant-garde, but also seek to shed new light on the oeuvres of the selected corpus precisely by confronting each Dutch-speaking writer with a German-speaking writer. On a methodological level, the conference goes beyond traditional national philological views and beyond the concept of influence. The papers do not aim to map influences and intertextual relations, but to ‘confront’ authors, i.e. to discuss revealing and meaningful similarities as well as differences. The comparison will highlight, for the first time, the affinities between literary neo-avant-gardes in the Dutch and in the German language.

Conference languages: English and German
Organisation: Inge Arteel, Lars Bernaerts, Olivier Couder, Mathias Meert
Venue: KVAB (Rubenszaal), Hertogsstraat 1, 1000 Brussel
Admission Fee: € 20 (includes lunch & refreshments). Students and Academy Members can register free of charge
Information and registration
: ,

PROGRAMME

 TUESDAY, 8 SEPTEMBER 2015

10:30-10:45

Introduction by Inge Arteel (Vrije Universiteit Brussel) and Lars Bernaerts (Ghent University)

10:45-12:00

Dirk De Geest (KU Leuven) and Michael Fisch (Helwan University Cairo) on Paul de Vree and Gerhard Rühm

12:00-13:30

LUNCH

13:30-14:45

Lars Bernaerts (Ghent University) and Thomas Combrink (Bielefeld) on Mark Insingel and Helmut Heiβenbüttel

14:45-16:00

Hans Vandevoorde (Vrije Universiteit Brussel) and Thomas Ernst (Universität Duisburg Essen) on Patrick Conrad and Rolf Dieter Brinkmann

17:00-18:00

Public reading: Gerhard Rühm, co-founder of the Wiener Gruppe, and Monika Lichtenfeld read Sprechtexte and Sprechduette

WEDNESDAY, 9 SEPTEMBER 2015

10:00-11:15

Sven Vitse (University of Utrecht) and Thomas Eder (Universität Wien) on J.F. Vogelaar and Oswald Wiener

11:15-12:30

Jeroen Dera (Radboud University) and Inge Arteel (Vrije Universiteit Brussel) on Lucienne Stassaert and Friederike Mayröcker

12:30-14:00

LUNCH

14:00-15:15

Jaap Grave (Westfälische Wilhelms Universität Münster) and Gunther Martens (Ghent University) on Armando and Alexander Kluge

15:15-16:00

Concluding discussion

 

The conference is made possible by the support of the following partners:
- Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
- Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Universiteit Gent
- CLIC, Vrije Universiteit Brussel

 

****

 

In 2014 werd een voorbereidende vergadering gehouden in Leuven:

Confrontaties: OLITH-SEL workshop 5/12/2014

Tot nu toe is de Nederlandstalig experimentele literatuur vooral in verband gebracht met de Franse nouveau roman of het Franse surrealisme. Uit zowel kritieken als romans van de jaren zestig en zeventig blijkt echter dat proza en poëzie uit het Duitse taalgebied, in het bijzonder Oostenrijk en Duitsland, een minstens even grote impact had op Vlaanderen en Nederland. Om deze relatie bloot te leggen zonder een beroep te moeten doen op het concept invloed, confronteren wij een Nederlandstalige met een Duitstalige auteur die op het vlak van poëtica, stijl, narratieve procedés en dergelijke een belangrijke affiniteit met elkaar vertonen. Voor elk van de hieronder genoemde auteurs wordt een specialist aangesproken uit respectievelijk het Nederlandse of Duitse vakgebied. Als voorbereiding op een congres op 9 september 2015 waarin deze confrontaties plaatsvinden, wordt er op 5 december 2014 een workshop gehouden. 

  

Programma 5 december 2014

10u00: Welkom & kennismaking

10u30: Voorstelling concept / modellen en methodes / overzicht vertalingen

12u00: Lunch

13u00: Gesprek in duo's

14u30: Plenaire recapitulatie en afspraken

16u00: dichter Mark Insingel leest voor

  

Auteurs en medewerkers

Patrick Conrad en Rolf Dieter Brinkmann door Hans Vandevoorde & Thomas Ernst

Mark Insingel en Helmut Heissenbüttel door Lars Bernaerts & Thomas Combrink

Sybren Polet en Arno Schmidt door Bart Vervaeck & Jan Süselbeck

J.F. Vogelaar en Oswald Wiener door Sven Vitse & Thomas Eder

Paul de Vree en Gerhard Rühm door Dirk De Geest & Michael Fisch

Lucienne Stassaert en Friederike Mayröcker door Jeroen Dera & Inge Arteel

Armando en Alexander Kluge door Jaap Grave & Gunther Martens

 

Locatie
Museumzaal (MSI 02.08) van het Mgr. Sencie-Instituut, Erasmusplein 2, 3000 Leuven

 

Contact
Wie interesse heeft voor de workshop, kan contact opnemen met Lieselot De Taeye op dit adres lieselot.detaeye@vub.ac.be