Gastles: Bobb Bern over zijn poëzie

Op donderdag 24 april om 14u komt de experimentele dichter Bobb Bern (°1940) naar de VUB, lok. D.2.20. De auteur leeft in Frankrijk en deze ontmoeting met een van de overlevenden van de roemruchte Antwerpse avant-gardescene van de jaren zestig is daarom een uniek evenement.

Van 1959 tot 1961 studeerde Bern Germaanse talen aan de KU Leuven, in 1986 behaalde hij zijn kandidatuur in de filosofie, ATW en Engelse literatuur aan de UFSIA. Hij oefende verschillende beroepen uit, waaronder tolk-vertaler, verkoper en scenarioschrijver. In 1963 was hij een van de oprichters van het tijdschrift Baal, een van de vele tijdschriften die in de jaren zestig ontstonden en na een paar jaar weer verdwenen. Monnik tee. Woorden om zacht te verbranden (1961) was zijn debuutbundel, waarna in de jaren zestig nog vier bundels volgden. In de jaren tachtig gingen verschillende ongepubliceerde gedichtencycli verloren. In 1997 verscheen zijn laatste dichtbundel, Wonde L.

Deze lezing wordt georganiseerd door de alliantieonderzoeksgroep SEL (Studiecentrum voor Experimentele Literatuur) in samenwerking met de studenten Nederlands 3Ba van de VUB. Iedereen is van harte welkom.

Contact: lauranne.harnie@vub.ac.be; hans. vandevoorde@vub.ac.be