Beeldbepalers

De leesgroep Beeldbepalers las aanvankelijk teksten die een canon zouden kunnen vormen van de Nederlandse literatuurstudie (focus: moderne periode). Aan bod kwamen literatuurkritische en literatuurwetenschappelijke teksten waarin een fenomeen (een periode, een ontwikkeling, een tendens, etc.) van de moderne Nederlandse literatuur bestudeerd wordt en die onze huidige kijk op de Nederlandse literatuur mee gevormd hebben of kunnen vormen. Ondertussen behandelt Beeldbepalers ook recent onderzoek en literaire teksten.
 

14/12/2023
De theorie van de verhalencyclus
| Sessievoorzitters: Lars Bernaerts en Janine Hauthal
 
25/08/2023 WORKSHOP
Doctoraatsonderzoek door de lens van 'paranoid and reparative reading' (Sedgwick 2003)
| Sessievoorzitter: Lars Bernaerts
 

26/05/2023
Nederlandse literatuurstudie in de steigers
 
25/04/2023
Nederlandstalige microverhalen: Snijders, Pfeijffer, Kessels, Armando, Scholte
| Sessievoorzitter: Kate Dejonckheere
 
11/05/2022 WORKSHOP

Nederlandse literatuurstudie in de steigers
 
20/12/2021
Paul van Ostaijen, 'De trust der vaderlandsliefde'
| Sessievoorzitter: Ruben Vanden Berghe

03/11/2021
Nescio, Dichtertje (1918)
| Sessievoorzitter: Jan Lampaert

 
15/12/2020 PUBLICATIE
Letterkunde met lef. Ton Anbeek als onderzoeker en criticus is het resultaat van de werkzaamheden van de leesgroep Beeldbepalers.
https://kantl.be/nieuws/kantl-publicatie-letterkunde-met-lef-belicht-het-werk-van-ton-anbeek-als-onderzoeker-en-criticus
 
03/07/2019 WORKSHOP
Literaire interpretatie: debatten, theorie en praktijk
| Sessievoorzitter: Lars Bernaerts
 
14/06/2018
Hendrik Van Gorp, ‘De utopie van een omvattende literatuurgeschiedschrijving’ (Spiegel der Letteren, 1985)
| Sessievoorzitter: Maxime Van Steen
 
03/05/2018

H. Brems, Raakpunten tussen Nederlandse poëzie en beeldende kunst sinds 1945 (Ons Erfdeel, 1984)
| Sessievoorzitter: Alyssa Verhees

 
15/03/2018
S. Dresden, [hoofdstuk uit] Vervolging, vernietiging, literatuur (1991)
| Sessievoorzitter: Janna Aerts

 
21/02/2018
Ger Schmook, 'Zullen wij, al dan niet, de Vlaamse romantiek voor de historie afschrijven, bijvoorbeeld als tijdsdocument?' (1966) 
| Sessievoorzitter: Ellen Beyaert

 
22/11/2017

Gillis J Dorleijn, Ralf Grüttemeier & Liesbeth Korthals Altes, '"The Autonomy of Literature": To be Handled with Care' (2007)
| Sessievoorzitter: Lieselot De Taeye
 
04/10/2017

Odile Heynders, 'Politics in Poetry: Epic Poetry as a Critique of Dutch Culture' (2010)
| Sessievoorzitter: Esther Op de Beek
 
22/06/2017
Beeldbepalersinterview met prof. dr. em. Ton Anbeek (Universiteit Leiden)
 
11/05/2017
De neerlandistiek van Ton Anbeek
| Sessievoorzitter: Lars Bernaerts
 
20/04/2017
Dirk De Geest, 'Literatuur in Vlaanderen tijdens de tweede wereldoorlog. Een onderzoeksvoorstel voor een systemisch-functionalistische benadering’ (1996)
| Sessievoorzitter: Linde De Potter
 
16/03/2017
Mathijs Sanders, ‘De striemende hagel van woorden. Menno ter Braak leest Henry Mencken’ (p. 147-160), ‘Appendix. Literaire smaak en kritische repertoires’ (p. 169-185) en ‘Verantwoording’ (p. 186-189), in Europese papieren. Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum (2016)
| Sessievoorzitter: Koen Rymenants
 
16/02/2017
Joost Kloek, uit Over Werther geschreven (1985) & ‘Een verhouding op afstand’ (1997) [Achtergrond: Hans Robert Jauss, ‘Literatuurgeschiedenis als een provocatie voor de literatuurwetenschap’ (1967)]
| Sessievoorzitter: Kornee van der Haven
 
02/02/2017
Martinus Nijhoff, Awater (1934) [editie: http://www.dbnl.org/tekst/nijh004awat01_01/nijh004awat01_01_0001.php]
| Sessievoorzitters: Carl De Strycker & Yves T'Sjoen
 
20/01/2017
Willem Frederik Hermans, De God Denkbaar Denkbaar de God [Editie: Volledige Werken deel 2]
| Sessievoorzitters: Olivier Couder & Elke Depreter
  
23/12/2016
Jeroen Mettes, ‘De lezer en de wereld’ en ‘Trailers van het onmogelijke’ (2011 [2005])
| Sessievoorzitters: Siebe Bluijs, Nele Janssens & Evelien Verschueren
 
14/10/2016
Frank de Glas, ‘Hebben uitgeverijen invloed op de literaire canon?’ (1992)
| Sessievoorzitters: Janna Aerts & Alyssa Verhees
 
23/09/2016
Introductiesessie: voorstelling lopend onderzoek
Jan Lampaert over de netwerkvisualisering Vlaamse neo-avant-garde
 
23/06/2016
Anthony Mertens, 'Postmodern Elements in Postwar Dutch Fiction' in Postmodern Fiction in Europe and the Americas (1988)
Evaluatie en planning Beeldbepalers
| Sessievoorzitter: Lars Bernaerts
 
12/05/2016
J.J. Oversteegen, 'Konklusie' [over defictionalisering], in: Literair Lustrum 2. Een overzicht van vijf jaar Nederlandse literatuur 1966-1971, 1973, 87-95.
| Sessievoorzitter: Lieselot De Taeye
 
21/04/2016
Constant, ‘Opkomst en ondergang van de avant-garde’, in: Randstad, 8, 1964, p. 6-35.
| Sessievoorzitter: Elke Depreter
 
03/03/2016
Jacqueline Bel, 'Het naturalisme of de doorbraak van het moderne proza' in Bloed en rozen (2015)
| Sessievoorzitter: Jan Lampaert
 
11/02/2016
Karel Wauters, ‘De Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw: een literair-historisch probleemgebied doorgelicht’, in: Colloquium over de beeldvorming rond de 19de eeuw in Vlaanderen. Balans en perspectief 1971-1991
(1991).
| Sessievoorzitter: Lars Bernaerts
 
28/01/2016

Douwe Fokkema & Elrud Ibsch, 'E. du Perron', in: Het Modernisme in de Europese letterkunde (1984), 252-285.
| Sessievoorzitter: Koen Rymenants
 
4/12/2015
Wiljan van den Akker & Gillis Dorleijn, ‘Hoe lang duurt tachtig?: reproductie van normen en literatuurgeschiedschrijving’. In: Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie; Liesbeth Korthals Altes, Dick Schram (red.). Assen: Van Gorcum, 2000, p. 3-14.
| Sessievoorzitter: Yves T’Sjoen
 
27/11/2015
Jean Weisgerber, 'De sociologie van de avant-garde. Het ontstaan van het Nederlandse experimentalisme', in: Nieuw Vlaams tijdschrift 22, 1969, p. 791-819.
| Sessievoorzitter: Linde De Potter
 
23/6/2015
J.A. van Dorsten, Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse poëzie van de 17de eeuw (1981). [selectie]
| Sessievoorzitter: Britt Grootes
 
12/5/2015
Gaston Franssen, 'De dood van de podiumdichter? Over voordrachtskunst en poëzieperformance' (2008) en 'Hoop op een plek in de finale. Een kleine antropologie van de podiumpoëziekritiek' (2009)
| Sessievoorzitter: Kila van der Starre

7/4/2015
Laurens van Krevelen, 'Een huis tussen markt en moed', in: G.J. Dorleijn & K. van Rees (red.), De productie van literatuur (2006)
| Sessievoorzitter: Bart Van der Straeten
 
10/3/2015
Gillis Dorleijn, Terug naar de auteur (1989)
| Sessievoorzitter: Koen Rymenants

10/02/2015
Lut Missinne, 'Verzonnen en toch echt. Over referentialiteit en fictionaliteit', in Oprecht gelogen (2013)
| Sessievoorzitter: Lieselot De Taeye
 
13/01/2015
Paul Claes, Echo's Echo's (1988/2011)
| Sessievoorzitter: Linde De Potter
 
19/12/2014
Voorstelling aanvragen moderne Nederlandse letterkunde
 
14/11/2014
Paul De Wispelaere 'Roman van de werkelijkheid en werkelijkheid van de roman', in Met kritisch oog (1967)
| Sessievoorzitter: Hans Demeyer
 
24/10/2014
A.L. Sötemann, Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet' (1980)
| Sessievoorzitter: Yves T'Sjoen
 
5/9/2014
Thomas Vaessens, 'Literatuur en diversiteit', in: Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur (2013) + inleiding van nY#22
| Sessievoorzitter: Matthias Velle

In juni 2014 startte de groep met een pilootsessie over 'Genre in verandering' (2014) van Bart Vervaeck.