Nieuws

Op 4 juni 2024 vond de jaarlijkse studiemiddag van SEL plaats: Nederlandse literatuurstudie in de steigers. Op 3 maart 2024 sloot het Roger Raveel Museum de tentoonstelling Informele streken. Maurice Wyckaert & Roger Raveel poëtisch af. Bij wijze van finissage nodigde Hans Vandevoorde (SEL) enkele bijzondere figuren uit om het over leven en werk van Maurice Wyckaert te hebben: Catherine Wyckaert, Stéphane Massonet, Willem M. Roggeman en Max Wyckaert.

De studie Creatieve kunstkritiek / Critique d’art créative onder redactie van Stefan Clappaert en Hans Vandevoorde (Academia Press, https://www.academiapress.be/nl/sel-reeks) is verschenen.

SEL maakt deel uit van de Wetenschappelijke OnderzoeksGemeenschap ENAG en werkt in die hoedanigheid mee aan de Online Encyclopedia of Literary Neo-Avant-Gardes (www.oeln.net). De vorige bijeenkomst was gewijd aan hybride vormen van het essay en vond plaats in Leuven.

De leesgroep Beeldbepalers bespreekt belangrijke teksten uit de Nederlandse literatuurstudie, met een focus op de moderne periode. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Introductie

Welkom op de website van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL). Via de koppelingen vindt u hier meer informatie over onze projecten, activiteiten en leden.

Mission Statement

Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL) van de UGent-VUB is een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing. Er wordt gefocust op auteurs en teksten uit het symbolisme, de historische avant-garde, de neo-avant-garde (vijftigers, nouveau roman, Ander Proza) en het postmodernisme. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de genres waarin het experiment zich in het bijzonder manifesteert, zoals het prozagedicht en het paraproza. Zowel de tekst en context van het experiment als de theoretische implicaties van het experiment komen aan bod op workshops en congressen, in projecten en publicaties.

 

Bezoek ook onze zusterpagina op de website van de VUB.