Nieuws

SEL-studiedag 'Jan Walravens en het experiment' (Brussel, 18 december 2009): het programma en de praktische informatie zijn nu beschikbaar.

Alle informatie over het congres Achter de verhalen 3 vindt u hier of bereikt u via het navigatiemenu aan de linkerkant.

Nieuwe publicatie: in de reeks "Studia Germanica Gandensia - Libri" is de bundel "De experimentele encyclopedische roman. Tussen archief en autofictie" (red. Gunther Martens) verschenen. De bundel wordt uitgegeven door Academia Press (Gent) en kan daar besteld worden.

SEL Introductie

Welkom op de website van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Study Centre for Experimental Literature (SEL). Via de koppelingen vindt u hier meer informatie over onze projecten, activiteiten en leden.

Mission Statement

Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Study Centre for Experimental Literature (SEL) van de UGent-VUB is een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing. Er wordt gefocust op auteurs en teksten uit het symbolisme, de historische avant-garde, de neo-avant-garde (vijftigers, nouveau roman, Ander Proza) en het postmodernisme. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de genres waarin het experiment zich in het bijzonder manifesteert, zoals het prozagedicht en het paraproza. Zowel de tekst en context van het experiment als de theoretische implicaties van het experiment komen aan bod op workshops en congressen, in projecten en publicaties.