Nieuws

Tijdens de studiedag Eigenzinnig en volks. De romans van Walter van den Broeck gaan zes sprekers in op aspecten van het rijke romanoeuvre van de Vlaamse schrijver Walter van den Broeck (°1941). Daarna gaat uitgever Harold Polis in gesprek met de auteur. De bijeenkomst vindt plaats in De Krook op 13 september 2019. Alle informatie vindt u hier.

Op woensdag 3 april 2019 kwam Pjeroo Roobjee een tweede lezing geven op de VUB (Campus Etterbeek, E.0.6). Hij had het over ‘overbodige luxe of noodzaak’ van de titels van zijn beeldend werk, ‘en niet alleen dat’. Op 11 december 2018 gaf Pjeroo Roobjee als laureaat van de VUB-Luc Bucquoyeprijs in Brussel een eerste SEL-gastlezing.

SEL maakt deel uit van de Wetenschappelijke OnderzoeksGemeenschap ENAG. Meer informatie over de activiteiten in dat kader vindt u hier.

De leesgroep Beeldbepalers bespreekt belangrijke teksten uit de Nederlandse literatuurstudie, met een focus op de moderne periode. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Introductie

Welkom op de website van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL). Via de koppelingen vindt u hier meer informatie over onze projecten, activiteiten en leden.

Mission Statement

Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL) van de UGent-VUB is een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing. Er wordt gefocust op auteurs en teksten uit het symbolisme, de historische avant-garde, de neo-avant-garde (vijftigers, nouveau roman, Ander Proza) en het postmodernisme. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de genres waarin het experiment zich in het bijzonder manifesteert, zoals het prozagedicht en het paraproza. Zowel de tekst en context van het experiment als de theoretische implicaties van het experiment komen aan bod op workshops en congressen, in projecten en publicaties.

 

Bezoek ook onze zusterpagina op de website van de VUB.