Nieuws

Op 8 maart 2017 organiseerde SEL in Gent zijn derde audioworkshop. Onder de noemer 'De narratologie van het hoorspel' gaven vijf sprekers vanuit een verteltheoretisch perspectief commentaar op een geselecteerd audiofragment.

SEL maakt deel uit van de Wetenschappelijke OnderzoeksGemeenschap ENAG. Meer informatie over de activiteiten in dat kader vindt u hier. De recentste activiteit is een bijeenkomst in Wenen waarin ENAG-onderzoekers theorieën van de neo-avant-garde toepassen op literatuur uit Duitsland, Nederland, Oostenrijk, de VS en Vlaanderen.

De recentste boeken in de SEL-reeks zijn Gust Gils in zijn experiment en Het lab van de sixties.

De leesgroep Beeldbepalers bespreekt belangrijke teksten uit de Nederlandse literatuurstudie, met een focus op de moderne periode. Meer informatie vindt u op deze pagina.
 

Introductie

Welkom op de website van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Study Centre for Experimental Literature (SEL). Via de koppelingen vindt u hier meer informatie over onze projecten, activiteiten en leden.

Mission Statement

Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Study Centre for Experimental Literature (SEL) van de UGent-VUB is een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing. Er wordt gefocust op auteurs en teksten uit het symbolisme, de historische avant-garde, de neo-avant-garde (vijftigers, nouveau roman, Ander Proza) en het postmodernisme. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de genres waarin het experiment zich in het bijzonder manifesteert, zoals het prozagedicht en het paraproza. Zowel de tekst en context van het experiment als de theoretische implicaties van het experiment komen aan bod op workshops en congressen, in projecten en publicaties.

 

Bezoek ook onze zusterpagina op de website van de VUB.