Nieuws

Tuning in to the Neo-Avant-Garde, het congres over het hoorspel in de internationale neo-avant-garde, vindt plaats op 28 en 29 november. Het programma staat hier [externe link] online. Aansluitend komt ENAG bijeen rond het thema Sound and Radio in the Neo-Avant-Garde.

Op 11 december 2018 geeft Pjeroo Roobjee in Brussel een SEL-gastlezing in het kader van colleges in Brussel en Gent.

Pas verschenen: Woekering en weigering. Metamorfosen en identiteit in het werk van Jacq Vogelaar, onder redactie van Hans Demeyer & Sven Vitse. De inhoudstafel van het boek vindt u hier. Bestellen kan u hier [externe link].

SEL maakt deel uit van de Wetenschappelijke OnderzoeksGemeenschap ENAG. Meer informatie over de activiteiten in dat kader vindt u hier. De recentste activiteit is een bijeenkomst in Wenen waarin ENAG-onderzoekers theorieën van de neo-avant-garde toepassen op literatuur uit Duitsland, Nederland, Oostenrijk, de VS en Vlaanderen.

De leesgroep Beeldbepalers bespreekt belangrijke teksten uit de Nederlandse literatuurstudie, met een focus op de moderne periode. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Introductie

Welkom op de website van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL). Via de koppelingen vindt u hier meer informatie over onze projecten, activiteiten en leden.

Mission Statement

Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL) van de UGent-VUB is een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing. Er wordt gefocust op auteurs en teksten uit het symbolisme, de historische avant-garde, de neo-avant-garde (vijftigers, nouveau roman, Ander Proza) en het postmodernisme. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de genres waarin het experiment zich in het bijzonder manifesteert, zoals het prozagedicht en het paraproza. Zowel de tekst en context van het experiment als de theoretische implicaties van het experiment komen aan bod op workshops en congressen, in projecten en publicaties.

 

Bezoek ook onze zusterpagina op de website van de VUB.