Nieuws

Op 28 mei 2018 organiseerde SEL een studiedag over Oproer in de Nederlandse letteren. Tekst en contestatie in de jaren zestig in BOZAR. Het was die dag exact vijftig jaar geleden dat kunstenaars en schrijvers het toenmalige PSK (nu BOZAR) bezetten. Het voorlopige programma vindt u hier

Pas verschenen: Woekering en weigering. Metamorfosen en identiteit in het werk van Jacq Vogelaar, onder redactie van Hans Demeyer & Sven Vitse. De inhoudstafel van het boek vindt u hier. Bestellen kan u hier [externe link].

SEL maakt deel uit van de Wetenschappelijke OnderzoeksGemeenschap ENAG. Meer informatie over de activiteiten in dat kader vindt u hier. De recentste activiteit is een bijeenkomst in Wenen waarin ENAG-onderzoekers theorieën van de neo-avant-garde toepassen op literatuur uit Duitsland, Nederland, Oostenrijk, de VS en Vlaanderen. Op 30 november en 1 december kwam ENAG in Brussel bijeen rond het onderwerp Hybrid Genres and the Contemporary Neo-Avant-Garde. De Call for Papers voor het congres over het hoorspel in de internationale neo-avant-garde bevindt zich hier of hier [externe link].

De leesgroep Beeldbepalers bespreekt belangrijke teksten uit de Nederlandse literatuurstudie, met een focus op de moderne periode. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Introductie

Welkom op de website van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL). Via de koppelingen vindt u hier meer informatie over onze projecten, activiteiten en leden.

Mission Statement

Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) of Centre for the Study of Experimental Literature (SEL) van de UGent-VUB is een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw tot op vandaag. Het wil onderzoek stimuleren en verrichten naar literatuur die bewust afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar formele vernieuwing. Er wordt gefocust op auteurs en teksten uit het symbolisme, de historische avant-garde, de neo-avant-garde (vijftigers, nouveau roman, Ander Proza) en het postmodernisme. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de genres waarin het experiment zich in het bijzonder manifesteert, zoals het prozagedicht en het paraproza. Zowel de tekst en context van het experiment als de theoretische implicaties van het experiment komen aan bod op workshops en congressen, in projecten en publicaties.

 

Bezoek ook onze zusterpagina op de website van de VUB.